Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

2926 29b8 390

etoilesoftheopera:

Marie-Claude Pietragalla in Notre Dame de Paris

Photo by Pascal Elliott

Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen
1551 8995 390

ecstasyinstants:

Frank Vic

Reposted fromcelllfish celllfish
poetycko
2419 8d2c 390
Reposted fromartfucksme artfucksme
poetycko
Chłopak, który traktuje swoją dziewczynę jak księżniczkę, pokazuje, że był wychowany przez królową.
— tumblr
Reposted fromartfucksme artfucksme
poetycko
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
— tumblr
Reposted fromartfucksme artfucksme
poetycko
3631 bbae 390
Reposted fromniechcesienazywac niechcesienazywac

May 30 2015

poetycko
5156 66a8 390
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx
poetycko
5165 cbbb
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx

May 08 2015

poetycko
0092 fba1 390
Reposted fromoblivions oblivions

April 18 2015

poetycko
Reposted frommayamar mayamar
poetycko
8063 dcba 390
Reposted fromrol rol
5783 fc9c 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaakrotka akrotka
poetycko
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viacountingme countingme

June 23 2013

poetycko
  "Kocham cie w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham cię w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie.
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie -
nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie.
W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku.
I na końcu ulicy. I na początku.
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.
W niebezpieczeństwie. I na karuzeli.
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą."
— Konstanty Ildefons Gałczyński "Rozmowa liryczna"
Reposted fromsicklullabies sicklullabies viacountingme countingme
poetycko
4778 7f8a
Reposted fromchocoway chocoway viacountingme countingme

March 06 2013

poetycko

Anioł

Pełen wdzięczności zamykam oczy 
niebo szerzej otwarte wpuszcza promienie,
radość do serca wdziera się ukradkiem. 
Krok po kroku jak kot się skrada,
przepełniając od wnętrza uczuciem.
Złym i ciemnym jak pokrywa lawy
to we wnętrzu płynne i gorące.
Choć wciąż żywe i pełne gorąca 
spalić może wszystko w proch. 
Tylko anioł miłości zmienić może lawę
by z miłości palącej w rajską się stała.
Aniele mój srogi- miłością nazwany.
Odmień mą lawę co niszczy i pali.
Pełen wdzięczności otwieram swe oczy.
Nie ma lawy, nie ma anioła, 
miłość snem się stała bolesnym
i nawet pocałunku nie dostałem 
by mieć w pamięci obraz miłości. 

January 06 2013

poetycko
Reposted fromMiyaa Miyaa viaakrotka akrotka
poetycko
9413 f6f9 390
jak dopije herbate
Reposted fromajsiq ajsiq
poetycko
9870 f6c0 390
Reposted frommiscoal miscoal
poetycko
Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic.
— Miuosh.
Reposted fromDamnjan Damnjan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl